NAPRAWY GWARANCYJNE NA UL. CHEMIKÓW W BIERUNIU - NOWA ORGANIZACJA RUCHU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuję Mieszkańców i Użytkowników ul. Chemików w Bieruniu, że dotychczas roboty prowadzone były na fragmentach nawierzchni w km od 1+430 do km 2+030 co generowało utrudnienia w ruchu pojazdów i ograniczenia w płynności ruchu, w związku z tym Wykonawca robót gwarancyjnych dążąc do zmniejszenia tych utrudnień opracował nową organizację ruchu, która ma na celu prowadzenie robót na dłuższych odcinkach co spowodować ma przyspieszenie zakończenia napraw. Ponadto w godzinach 7:00 do 8:00 oraz 13:00 do 15:00 wykonawca zapewni ręczne kierowanie ruchem w godzinach szczytu. Jednocześnie informujemy, że nowa organizacja ruchu przewiduje ruch wahadłowy gdzie okres oczekiwania na sygnał zielony wynosi około 4 minut, a osiedle zabudowy wielorodzinnej będzie obsługiwane przez dwa wjazdy i jeden wyjazd, oraz po jednym wjeździe do przedszkola i ośrodka zdrowia. Dodatkowo został przewidziany objazd do osiedla domów jednorodzinnych. Ostateczny termin zakończenia napraw gwarancyjnych Wykonawca określił do 30.09.2018 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie znak drogowy robót

    znak drogowy robót