Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cms/template_s06_3/topAdv.php on line 3

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2020

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU INFORMUJE, ŻE REALIZUJE OBOWIĄZEK NAŁOŻONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO NAKAZUJĄCY OBJĘCIE CODZIENNYM POMIAREM TEMPERATURY CIAŁA WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIERUNIU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROWADZONY JEST POMIAR TEMPERATURY CIAŁA ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU  GŁÓWNYM.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Powiatowego Zarządu Dróg
w Bieruniu realizowanego za pomocą kamery termowizyjnej
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych jest:  Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń.

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: 798 990 305, lub e-mail:  iod@pzdbierun.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku, którego zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie    art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje o odbiorcach danych:  Pani/Pana dane osobowe (pomiar temperatury ciała) nie będę przekazywane innym odbiorcom.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych:  pomiar dokonywany jest na bieżąco. Pani/Pana dane dotyczące temperatury ciała nie będą zapisywane w żadnej formie.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do aktualnie wykonywanego pomiaru temperatury ciała, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.