Jesteś tutaj: Start

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cms/template_s06_3/topAdv.php on line 3

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach

22 października 2021

W związku z planowaną inwestycją "Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu
w Bojszowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz parametrów akustycznych" Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że od 25.10.2021 r.
zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach.
Utrudnienia będą polegać na częściowym zamknięciu dla ruchu przedmiotowej drogi zgodnie
z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Zamknięcie drogi konieczne jest ze względów technologicznych.
Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2021 r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach

INFORMACJA

18 września 2020

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU INFORMUJE, ŻE REALIZUJE OBOWIĄZEK NAŁOŻONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO NAKAZUJĄCY OBJĘCIE CODZIENNYM POMIAREM TEMPERATURY CIAŁA WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIERUNIU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROWADZONY JEST POMIAR TEMPERATURY CIAŁA ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU  GŁÓWNYM.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Powiatowego Zarządu Dróg
w Bieruniu realizowanego za pomocą kamery termowizyjnej
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych jest:  Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń.

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: 798 990 305, lub e-mail:  iod@pzdbierun.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku, którego zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie    art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje o odbiorcach danych:  Pani/Pana dane osobowe (pomiar temperatury ciała) nie będę przekazywane innym odbiorcom.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych:  pomiar dokonywany jest na bieżąco. Pani/Pana dane dotyczące temperatury ciała nie będą zapisywane w żadnej formie.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do aktualnie wykonywanego pomiaru temperatury ciała, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Czytaj więcej o: INFORMACJA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. DZIKOWEJ W LĘDZINACH - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

1 lipca 2020

W związku z planowaną inwestycją pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 5923S ul. Dzikowej w Lędzinach w km od 2+534 do 2+927" Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że od 03.07.2020 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5923S
ul. Dzikowej w Lędzinach. Utrudnienia będą polegać na częściowym zamknięciu dla ruchu przedmiotowej drogi, roboty będą wykonywane na odcinku 393 m tj. od skrzyżowania
z drogą powiatową ul. Goławiecką w Lędzinach w kierunku miasta Imielin.

Na czas zamknięcia drogi, prowadzony będzie objazd ul. Odrodzenia, ul. Boya-Żeleńskiego
i ul. Błędów w Chełmie Śląskim.

Zamknięcie drogi konieczne jest ze względów technologicznych.

Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. DZIKOWEJ W LĘDZINACH - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
Powiększ zdjęcie znak%20-%20robót%20drogowych

BUDOWA RONDA NA UL. LĘDZIŃSKIEJ W BIERUNIU - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

18 maja 2020

W związku z planowaną inwestycją pn.: "Budowa ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego" Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w okresie od 18.05.2020 r. do 31.10.2020 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5908S ul. Lędzińskiej w Bieruniu w okolicy DK 44 ul. Turyńskiej. Przedmiotowa organizacja ruchu w pierwszym etapie przewiduje utrudnienia polegające na ruchu wahadłowym sterowanym przez sygnalizację świetlną. Drugi etap budowy przewiduje dodatkowo objazdy drogą krajową nr 44 do ul. Ekonomicznej i ul. Strefowej w Bieruniu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: BUDOWA RONDA NA UL. LĘDZIŃSKIEJ W BIERUNIU - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Informacja zarządu powiatu w sprawie kanału technologicznego - ul. Satelicka w Imielinie

26 września 2019