Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu

Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach

22 października 2021

W związku z planowaną inwestycją "Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu
w Bojszowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz parametrów akustycznych" Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że od 25.10.2021 r.
zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach.
Utrudnienia będą polegać na częściowym zamknięciu dla ruchu przedmiotowej drogi zgodnie
z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Zamknięcie drogi konieczne jest ze względów technologicznych.
Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2021 r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.