Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu

Archiwum aktualności

Artykuły

Przejdź do - Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

2 marca 2018

Informujemy, że 30 marca 2018 r. (piątek) Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu będzie nieczynny. (Dzień wolny, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, za święto przypadające   w sobotę 6 stycznia 2018 r.)

Informacja Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie kanałów technologicznych.

24 stycznia 2018

W związku z planowaną inwestycją pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie oraz w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w km od 6+456 do 8+947 Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, że istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego mogą składać wnioski zgodnie z załączoną informacją.

Przejdź do - Dzień wolny za 11 listopada

Dzień wolny za 11 listopada

4 października 2017

Informujemy, że 2 listopada 2017 r. (czwartek) Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu będzie nieczynny. (Dzień wolny, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, za święto przypadające  w sobotę 11 listopada 2017 r.)

Informacja zarządu powiatu dot. kanału technologicznego - ul. Kontnego w Lędzinach

6 lipca 2017

Informacja zarządu powiatu dot. kanału technologicznego - ul. Lędzińska w Bieruniu

6 lipca 2017