Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cms/template_s06_3/topAdv.php on line 3

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa dróg powiatowych 5904S, ul. Jagiellońskiej i ul. Lipowej w Lędzinach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego

9 października 2019

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach w km 5+000

9 października 2019

Informacja zarządu powiatu w sprawie kanału technologicznego - ul. Satelicka w Imielinie

26 września 2019

Udostępnienie kanału technologicznego

10 kwietnia 2019

Zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) i decyzją Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zamieszczamy informację o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla następujących zadań:

Przebudowa drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu

Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu

Informacja Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie kanału technologicznego.

25 stycznia 2019

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, iż jest opracowywana dokumentacja projektowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w km od 2+534 do 2+927