Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cms/template_s06_3/topAdv.php on line 3

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Hołdunowskiej w Lędzinach

4 listopada 2021

W związku z planowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  zadaniem pn.: "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy MKSB1 w torze nr 1 w km 20,275 - 26,223 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi (przejazd w km 20,817)". Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że w dniach 06-07.11.2021 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach. Utrudnienia będą polegać na zamknięciu dla ruchu przedmiotowego przejazdu kolejowo - drogowego zgodnie
z zatwierdzoną organizacją ruchu.

Na czas zamknięcia drogi prowadzony będzie objazd ul. Pokoju, ul. Oficerską i ul. Ułańską
w Lędzinach.

DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 25 GRUDNIA 2021 r.

4 listopada 2021

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. (piątek) Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu będzie
nieczynny - dzień wolny, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, za święto przypadające
w sobotę 25 grudnia 2021 r.
Za utrudnienia przepraszamy

Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach

22 października 2021

W związku z planowaną inwestycją "Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu
w Bojszowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz parametrów akustycznych" Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, że od 25.10.2021 r.
zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach.
Utrudnienia będą polegać na częściowym zamknięciu dla ruchu przedmiotowej drogi zgodnie
z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Zamknięcie drogi konieczne jest ze względów technologicznych.
Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2021 r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

NAPRAWY GWARANCYJNE NA UL. CHEMIKÓW W BIERUNIU - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

3 września 2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje Mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego ul. Chemików
w Bieruniu, że od 08.09.2020 planowane jest rozpoczęcie robót naprawczych na przedmiotowej drodze. Zakres robót będzie obejmować odcinek od zatoki autobusowej przy Placu Nobla do Zakładów ERG. Roboty będą prowadzone etapami przy połówkowym zajęciu jezdni. Czasowa organizacja ruchu przewiduje utrudnienia polegające na ruchu wahadłowym sterowanym przez sygnalizację świetlną. Termin zakończenia prac przewidywany jest na dzień 10.11.2020 r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

18 września 2020

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU INFORMUJE, ŻE REALIZUJE OBOWIĄZEK NAŁOŻONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO NAKAZUJĄCY OBJĘCIE CODZIENNYM POMIAREM TEMPERATURY CIAŁA WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIERUNIU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROWADZONY JEST POMIAR TEMPERATURY CIAŁA ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU  GŁÓWNYM.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Powiatowego Zarządu Dróg
w Bieruniu realizowanego za pomocą kamery termowizyjnej
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych jest:  Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń.

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: 798 990 305, lub e-mail:  iod@pzdbierun.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku, którego zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie    art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje o odbiorcach danych:  Pani/Pana dane osobowe (pomiar temperatury ciała) nie będę przekazywane innym odbiorcom.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych:  pomiar dokonywany jest na bieżąco. Pani/Pana dane dotyczące temperatury ciała nie będą zapisywane w żadnej formie.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do aktualnie wykonywanego pomiaru temperatury ciała, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.