archiwum utrudnień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2016-11-07

Prace gwarancyjne - Odbudowa mostu drogowego na potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5927S (ul. Mielęckiego) w Bieruniu

W związku z naprawą cząstkową nawierzchni stref przy dylatacji obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 5927S (ul. Mielęckiego) w Bieruniu informujemy o utrudnieniach wruchu. W związku z tym nastąpi zamknięcie mostu nad potokiem Goławieckim od dnia 08.11.2016 r. do dnia 09.11.2016 r.

/Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i zastosowanie się do obowiązującego oznakowania/


 

2016-10-31

Wydłużenie zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Drzymały w Imielinie dla ruchu drogowego

  W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, iż w związku z prowadzonymi pracami na ww. przejazdach zachodzi konieczność wydłużenia zamknięcia przejazdu kolejowego dla ruchu drogowego do dnia 31.10.2016 do godz. 19:00

  Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-10-31

Zamknięcia przejazdów kolejowych na linii 138 dla ruchu drogowego w miejscowości Chełm Śląski

  W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" w związku z przystąpieniem do kolejnego etapu prac na ww. zadaniu przedstawia się terminy zamknięcia przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 138 w miesiącu listopadzie 2016:
· w dniu 3.11.2016 r. – 2-3 h w ciągu dnia – przejazd na ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim Po otwarciu dla ruchu ww. przejazdu nastąpi zamknięcie przejazdu · w dniu 3.11.2016 r. – 2-3 h w ciągu dnia – przejazd na ul. Błędów w Chełmie Śląskim Po otwarciu dla ruchu ww. przejazdów nastąpi zamknięcie przejazdu ·w dniu 4.11.2016 r. – 2-3 h w ciągu dniaprzejazd na ul. Techników w Chełmie Śląskim

  Informujemy iż zamknięcie ww. przejazdów służą jedynie potrzebom technologiczny, dla przejazdu maszyn torowych i w okresie tym nie będą realizowane żadne prace remontowe. Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-10-05

Wydłużenie zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Techników w Chełmie Śląskim oraz w ciągu ul. Brata Alberta w Imielinie dla ruchu drogowego

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, iż w związku z prowadzonymi pracami na ww. przejazdach zachodzi konieczność wydłużenia zamknięcia obu przejazdów kolejowych dla ruchu drogowego do dnia 05.10.2016 do godz. 19:00

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-09-26

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie - aktualizacja

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania /"Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi"/ uprzejmie informuję, że przejazd kolejowy w *ciągu ul. Techników w Chełmie Śląskim zostanie zamknięty dla ruchu drogowego od dnia 23.09.2016 do godz. 8:00 do dnia 03.10.2016 r. do godz. 19:00.

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-09-21

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie - aktualizacja

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania /"Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi"/ uprzejmie informuję, że przejazd kolejowy w *ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie zostanie zamknięty dla ruchu drogowego od dnia 22.09.2016 do godz. 15:00 do dnia 03.10.2016 r. do godz. 19:00.

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-09-16

Zamknięcie przejazdów kolejowych

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że ze względu na przedłużające się prace na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Błędów w Chełmie Śląskim dla ruchu drogowego do dnia 22.09.2016. W związku z powyższym ulegają zmianie terminy zamknięcia następujących przejazdów kolejowych:
od dnia 23.09.2016 po otwarciu dla ruchu przejazdu ul. Błędów od dnia 19.09.2016 r. do godz. 9:00 do dnia 29.09.2016 r. do godz. 19:00


Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się zatwierdzonego objazdu.


 

2016-08-31

Zamknięcie przejazdów kolejowych W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że w kolejnych dniach zostaną zamknięte następujące przejazdy kolejowe:

w dniu 03.09.2016 r. 2-3 godz. w ciągu dnia - przejazd na ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim

w dniach od 05.09.2016 r. od godz 8:00 do 15.09.2016 r. do godz 19:00 - przejazd na ul. Błędów w Chełmie Śląskim

w dniach od 08.09.2016 r. od godz 8:00 do 18.09.2016 r. do godz 19:00 (remont przejazdu w torze nr 2) - przejazd na ul. Brata Alberta w Imielinie

w dniach od 16.09.2016 r. od godz 8:00 do 26.09.2016 r. do godz 19:00 - przejazd na ul. Techników w Chełmie Śląskim

w dniach od 26.09.2016 r. od godz 8:00 do 05.10.2016 r. do godz 19:00 - przejazd na ul. Drzymały w Imielinie

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się zatwierdzonego objazdu.


 

2016-08-15

Zamknięcie przejazdu w ciągu drogi powiatowej 5914S ul. Św. Brata Alberta w Imielinie dla ruchu drogowego

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że w dniach 12.08.2016 r. - 3 godz. w ciągu dnia (bez ingerencji w nawierzchnię przejazdu) oraz 22.08.2016 r. od godz. 7:00 do 31.08.2016 godz. 19:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszy.

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się zatwierdzonego objazdu.


 

2016-06-30

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej 5915S ul. Podmiejska w Imielinie i ul. Ułańska w Lędzinach

W związku z realizacją robót budowlanych w ciągu ul. Podmiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Fredry do ul. Dzikowej oraz ul. Ułańskiej od skrzyżowania z ul. Oficerską do ul. Podmiejskiej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach" uprzejmie informuję, o utrudnieniach w ruchu wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie i ul. Ułańskiej na wskazanym wyżej odcinku. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2016 r.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2016-06-30

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej 5906S ul. Chemików w Bieruniu

W związku z realizacją robót budowlanych na odcinku od DK44 do ul. Wita dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej" uprzejmie informuję, o utrudnieniach w ruchu wzdłuż drogi powiatowej 5906S ul. Chemików w Bieruniu na wskazanym wyżej odcinku. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2016 r.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2016-06-27

Zamknięcie przejazdu w ciągu drogi powiatowej 5914S ul. Św. Brata Alberta w Imielinie dla ruchu drogowego

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że w dniach od 27.06.2016 r. godz. 10:00 do 28.06.2016 godz. 15:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszy. Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2015-10-16

Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach

Aktualizacja z dn. 16.10.2015 – zmiana terminu planowanych robót w związku z trudnymi warunkami pogodowymi.
W związku z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z robotami asfaltowymi oraz remontem przejazdu kolejowego informuję o zmianie organizacji ruchu w dniach 24-26.10.2015 r.

Zmiany organizacji ruchu planowane są wg poniższego harmonogramu:
24.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Fredry do Gwarków.
25.10.2015 roboty na przejeździe kolejowym przez firmę DBSchenker na odcinku
ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.
26.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Objazd w dniu 24.10.2015
Objazd w dniu 25-26.10.2015


 

2015-10-12

Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach

W związku z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z robotami asfaltowymi oraz remontem przejazdu kolejowego informuję o zmianie organizacji ruchu w dniach 17-19.10.2015 r.
Zmiany organizacji ruchu planowane są wg poniższego harmonogramu:
17.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Fredry do Gwarków.
18.10.2015 roboty na przejeździe kolejowym przez firmę DBSchenker na odcinku
ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.
19.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2015-10-02

Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie remontu w km od 1+430 do 2+720

W związku z przebudową drogi powiatowej 5906S ul. Chemików w Bieruniu na odcinku od ul. Wita do końca ulicy informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z zamknięciem drogi zachodzi konieczność dojazdu do osiedla, ośrodka zdrowia i stadionu objazdem przez ul. Fałata i Schillera. Wyjazd z ul. Chemików w kierunku ul. Krakowskiej będzie realizowany ul. Sportową i Spacerową. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszych. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od dnia 05.10.2015 r.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do istniejącego oznakowania.

wiecej


 

 

2015-09-23

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 4138S ul. Kopalnianej w Bojszowach – objazd przez Jedlinę

W związku z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 4138S ul. Kopalnianej w Bojszowach informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z zamknięciem drogi zachodzi konieczność dojazdu od drogi wojewódzkiej 931 ul. Żubrów na Wolę objazdem przez Jedlinę w gminie Bojszowy. Dojazd z Woli będzie się odbywał tą samą trasą. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszych po tymczasowej kładce. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od dnia 24.09.2015 r. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.


 

2015-07-09

W związku z burzami i silnym wiatrem w dniu 08.07.2015 r. informujemy, że trwają prace porządkowe na wszystkich drogach powiatowych. W dniu wczorajszym usunięto wszelkie problemy związane z przejazdem. W kolejnych dniach będą realizowane prace porządkowe związane z czyszczeniem przykrawężnikowym i chodników. W związku z zaistniałymi problemami przepraszamy. Zalecamy ostrożną jazdę.


 

2015-07-06

Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach – budowa ronda

W związku z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach (budowa ronda) informuję o utrudnieniach w ruchu na skrzyżowaniu ul. Murckowskiej, ul. Gwarków i ul. Hołdunowskiej z powodu prowadzonych robót oraz wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej. Ruch kołowy i pieszy będzie się odbywał jednym pasem ruchu, prędkość zostanie zmniejszona do 40km/h. Dojazd na trasie Hołdunowska Murckowska w obie strony należy realizować przez Mysłowice. Dojazd na trasie Gwarków Hołdunowska w obie strony należy realizować przez Podmiejską w Imielinie i Fredry w Lędzinach.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.


 

2015-02-10

Awaryjne zamknięcie dróg gminnych w ciągu ul. Krakowskiej – Rynek – Oświęcimska w Bieruniu

W związku z koniecznością usuwania nadmiaru śniegu powodującego utrudnienia komunikacyjne na ciągu ulic gminnych: Krakowska – Rynek – Oświęcimska w dniach 11 – 13 luty 2015 r. w godzinach 20:00 – 04:30 informuję, że przedmiotowe drogi będą zamknięte.


 

2014-10-31

Otwarcie drogi powiatowej ul. Trzcinowej w Bojszowach.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2014 r. droga powiatowa ul. Trzcinowa w Bojszowach jest przejezdna. W tym dniu została zakończona i odebrana inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5901 ul. Trzcinowej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” w km 6+046 do 8+384.


 

2014-10-31

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2014 r. piesi uczestnicy ruchu mogą w sposób bezpieczny poruszać się nowym chodnikiem przy drodze powiatowej ul. Ruchu Oporu w Bojszowach na odcinku od ul. Kowola do drogi wojewódzkiej 931. W tym dniu została zakończona i odebrana inwestycja pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach.


 

2014-10-31

Otwarcie drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2014 r. droga powiatowa ul. Lędzińska w Lędzinach jest przejezdna. Zostały zakończone roboty asfaltowe związane z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej wraz z budową chodnika, budową ronda na skrzyżowaniu ul. Pokoju i ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.


 

2014-10-09

Informujemy, że w dniu 11.10.2014 r. tj. sobota, w godzinach od 8.00 do 24.00 zostanie zamknięty odcinek drogi ul. Lędzińskiej od ronda do ul. Pokoju. Powodem zamknięcia drogi będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


 

2014-05-29

Zamknięcie drogi powiatowej ul. Trzcinowej w Bojszowach od dnia 29.05.2014 r.

W związku z przebudową drogi powiatowej 5901S ul. Trzcinowej w Bojszowach informujemy, że od dnia 29.05.2014 r. ww. droga powiatowa będzie zamknięta. Zakaz nie dotyczy dojazdu do posesji na zamkniętym odcinku i pojazdów budowy. Zamknięcie dotyczy odcinka od ul. Klubowej do ul. Pancerniaków.
W celu dojazdu na trasie od ul. Pancerniaków do ul. Bieruńskiej i odwrotnie, zaleca się korzystać z dróg powiatowych: ul. Dąbrowa, ul. Cichy Kącik i ul. Barwna.
Za utrudnienia przepraszamy


 

2014-05-08

Zamknięcie drogi powiatowej ul. Hołdunowskiej w Lędzinach od dnia 12.05.2014 r.

W związku z realizacją robót związanych z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach uprzejmie informuję, że od dnia 12.05.2014 r. ww. droga powiatowa będzie zamknięta na okres ok. 6 tygodni. Zakaz przejazdu nie obejmuje komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji i pojazdów budowy. Zamknięcie dotyczy odcinka od ul. Pokoju do ul. Ułańskiej w Lędzinach.

W celu dojazdu na trasie z S1 do Bierunia i odwrotnie zaleca się korzystać z dróg powiatowych ul. Ułańskiej, ul. Oficerskiej i ul. Pokoju w Lędzinach.

Za utrudnienia przepraszamy.

wiecej


 

 

2014-03-10

Zamknięcie drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińska w Lędzinach od dnia 10.03.2014 r.

W związku z realizacją robót związanych z budową kanalizacji na drodze powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach uprzejmie informuję, że od dnia 10.03.2014 r. ww. droga powiatowa będzie zamknięta. Zakaz przejazdu nie obejmuje komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji i pojazdów budowy.
W celu dojazdu na trasie z Bierunia i Chełmu Śląskiego do dzielnicy Hołdunów i odwrotnie zaleca się korzystać z drogi powiatowej ul. Pokoju w Lędzinach.
Za utrudnienia w tym dniu przepraszamy.


 

2013-12-09

Zamknięcie dróg powiatowych 5904S ul. Szenwalda oraz 5921S ul. Goławiecka w Lędzinach od dnia 06.12.2013 r.

W związku z realizacją robót drogowych na drogach powiatowych 5904S ul. Szenwalda oraz 5921S ul. Goławiecka w Lędzinach uprzejmie informuję, że od dnia 06.12.2013 r. w/w drogi powiatowe będą całkowicie zamknięte. Zakaz przejazdu nie obejmuje komunikacji miejskiej i dojazdu do posesji.
W celu dojazdu na trasie z Chełmu Śląskiego do Lędzin i odwrotnie zaleca się korzystać z drogi wojewódzkiej nr 934 przez Imielin. W celu dojazdu z Bierunia do Lędzin i odwrotnie zaleca się korzystać z drogi krajowej nr 44.
Za utrudnienia w tym dniu przepraszamy.

Artykuły

lata 2013-2015 - zamknięcia

4 września 2017

2016-11-07

Prace gwarancyjne - Odbudowa mostu drogowego na potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5927S (ul. Mielęckiego) w Bieruniu

W związku z naprawą cząstkową nawierzchni stref przy dylatacji obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 5927S (ul. Mielęckiego) w Bieruniu informujemy o utrudnieniach wruchu. W związku z tym nastąpi zamknięcie mostu nad potokiem Goławieckim od dnia 08.11.2016 r. do dnia 09.11.2016 r.

/Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i zastosowanie się do obowiązującego oznakowania/


 

2016-10-31

Wydłużenie zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Drzymały w Imielinie dla ruchu drogowego

  W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, iż w związku z prowadzonymi pracami na ww. przejazdach zachodzi konieczność wydłużenia zamknięcia przejazdu kolejowego dla ruchu drogowego do dnia 31.10.2016 do godz. 19:00

  Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-10-31

Zamknięcia przejazdów kolejowych na linii 138 dla ruchu drogowego w miejscowości Chełm Śląski

  W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" w związku z przystąpieniem do kolejnego etapu prac na ww. zadaniu przedstawia się terminy zamknięcia przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 138 w miesiącu listopadzie 2016:
· w dniu 3.11.2016 r. – 2-3 h w ciągu dnia – przejazd na ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim Po otwarciu dla ruchu ww. przejazdu nastąpi zamknięcie przejazdu · w dniu 3.11.2016 r. – 2-3 h w ciągu dnia – przejazd na ul. Błędów w Chełmie Śląskim Po otwarciu dla ruchu ww. przejazdów nastąpi zamknięcie przejazdu ·w dniu 4.11.2016 r. – 2-3 h w ciągu dniaprzejazd na ul. Techników w Chełmie Śląskim

  Informujemy iż zamknięcie ww. przejazdów służą jedynie potrzebom technologiczny, dla przejazdu maszyn torowych i w okresie tym nie będą realizowane żadne prace remontowe. Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-10-05

Wydłużenie zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Techników w Chełmie Śląskim oraz w ciągu ul. Brata Alberta w Imielinie dla ruchu drogowego

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, iż w związku z prowadzonymi pracami na ww. przejazdach zachodzi konieczność wydłużenia zamknięcia obu przejazdów kolejowych dla ruchu drogowego do dnia 05.10.2016 do godz. 19:00

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-09-26

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie - aktualizacja

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania /"Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi"/ uprzejmie informuję, że przejazd kolejowy w *ciągu ul. Techników w Chełmie Śląskim zostanie zamknięty dla ruchu drogowego od dnia 23.09.2016 do godz. 8:00 do dnia 03.10.2016 r. do godz. 19:00.

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-09-21

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie - aktualizacja

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania /"Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi"/ uprzejmie informuję, że przejazd kolejowy w *ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie zostanie zamknięty dla ruchu drogowego od dnia 22.09.2016 do godz. 15:00 do dnia 03.10.2016 r. do godz. 19:00.

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zatwierdzonego objazdu.


 

2016-09-16

Zamknięcie przejazdów kolejowych

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że ze względu na przedłużające się prace na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Błędów w Chełmie Śląskim dla ruchu drogowego do dnia 22.09.2016. W związku z powyższym ulegają zmianie terminy zamknięcia następujących przejazdów kolejowych:
od dnia 23.09.2016 po otwarciu dla ruchu przejazdu ul. Błędów od dnia 19.09.2016 r. do godz. 9:00 do dnia 29.09.2016 r. do godz. 19:00


Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się zatwierdzonego objazdu.


 

2016-08-31

Zamknięcie przejazdów kolejowych W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że w kolejnych dniach zostaną zamknięte następujące przejazdy kolejowe:

w dniu 03.09.2016 r. 2-3 godz. w ciągu dnia - przejazd na ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim

w dniach od 05.09.2016 r. od godz 8:00 do 15.09.2016 r. do godz 19:00 - przejazd na ul. Błędów w Chełmie Śląskim

w dniach od 08.09.2016 r. od godz 8:00 do 18.09.2016 r. do godz 19:00 (remont przejazdu w torze nr 2) - przejazd na ul. Brata Alberta w Imielinie

w dniach od 16.09.2016 r. od godz 8:00 do 26.09.2016 r. do godz 19:00 - przejazd na ul. Techników w Chełmie Śląskim

w dniach od 26.09.2016 r. od godz 8:00 do 05.10.2016 r. do godz 19:00 - przejazd na ul. Drzymały w Imielinie

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się zatwierdzonego objazdu.


 

2016-08-15

Zamknięcie przejazdu w ciągu drogi powiatowej 5914S ul. Św. Brata Alberta w Imielinie dla ruchu drogowego

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że w dniach 12.08.2016 r. - 3 godz. w ciągu dnia (bez ingerencji w nawierzchnię przejazdu) oraz 22.08.2016 r. od godz. 7:00 do 31.08.2016 godz. 19:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszy.

Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się zatwierdzonego objazdu.


 

2016-06-30

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej 5915S ul. Podmiejska w Imielinie i ul. Ułańska w Lędzinach

W związku z realizacją robót budowlanych w ciągu ul. Podmiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Fredry do ul. Dzikowej oraz ul. Ułańskiej od skrzyżowania z ul. Oficerską do ul. Podmiejskiej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach" uprzejmie informuję, o utrudnieniach w ruchu wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie i ul. Ułańskiej na wskazanym wyżej odcinku. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2016 r.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2016-06-30

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej 5906S ul. Chemików w Bieruniu

W związku z realizacją robót budowlanych na odcinku od DK44 do ul. Wita dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej" uprzejmie informuję, o utrudnieniach w ruchu wzdłuż drogi powiatowej 5906S ul. Chemików w Bieruniu na wskazanym wyżej odcinku. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2016 r.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2016-06-27

Zamknięcie przejazdu w ciągu drogi powiatowej 5914S ul. Św. Brata Alberta w Imielinie dla ruchu drogowego

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania "Rewitalizacja torów nr 1 i 2 na linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi" uprzejmie informuję, że w dniach od 27.06.2016 r. godz. 10:00 do 28.06.2016 godz. 15:00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Św. Brata Alberta w Imielinie. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszy. Roboty prowadzi firma PNUIK sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2015-10-16

Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach

Aktualizacja z dn. 16.10.2015 – zmiana terminu planowanych robót w związku z trudnymi warunkami pogodowymi.
W związku z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z robotami asfaltowymi oraz remontem przejazdu kolejowego informuję o zmianie organizacji ruchu w dniach 24-26.10.2015 r.

Zmiany organizacji ruchu planowane są wg poniższego harmonogramu:
24.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Fredry do Gwarków.
25.10.2015 roboty na przejeździe kolejowym przez firmę DBSchenker na odcinku
ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.
26.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Objazd w dniu 24.10.2015
Objazd w dniu 25-26.10.2015


 

2015-10-12

Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach

W związku z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z robotami asfaltowymi oraz remontem przejazdu kolejowego informuję o zmianie organizacji ruchu w dniach 17-19.10.2015 r.
Zmiany organizacji ruchu planowane są wg poniższego harmonogramu:
17.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Fredry do Gwarków.
18.10.2015 roboty na przejeździe kolejowym przez firmę DBSchenker na odcinku
ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.
19.10.2015 roboty asfaltowe na odcinku ul. Hołudnowskiej od Gwarków do S1.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.


 

2015-10-02

Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie remontu w km od 1+430 do 2+720

W związku z przebudową drogi powiatowej 5906S ul. Chemików w Bieruniu na odcinku od ul. Wita do końca ulicy informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z zamknięciem drogi zachodzi konieczność dojazdu do osiedla, ośrodka zdrowia i stadionu objazdem przez ul. Fałata i Schillera. Wyjazd z ul. Chemików w kierunku ul. Krakowskiej będzie realizowany ul. Sportową i Spacerową. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszych. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od dnia 05.10.2015 r.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do istniejącego oznakowania.

wiecej


 

 

2015-09-23

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 4138S ul. Kopalnianej w Bojszowach – objazd przez Jedlinę

W związku z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 4138S ul. Kopalnianej w Bojszowach informuję o utrudnieniach w ruchu. W związku z zamknięciem drogi zachodzi konieczność dojazdu od drogi wojewódzkiej 931 ul. Żubrów na Wolę objazdem przez Jedlinę w gminie Bojszowy. Dojazd z Woli będzie się odbywał tą samą trasą. W rejonie robót będzie możliwy ruch pieszych po tymczasowej kładce. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od dnia 24.09.2015 r. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.


 

2015-07-09

W związku z burzami i silnym wiatrem w dniu 08.07.2015 r. informujemy, że trwają prace porządkowe na wszystkich drogach powiatowych. W dniu wczorajszym usunięto wszelkie problemy związane z przejazdem. W kolejnych dniach będą realizowane prace porządkowe związane z czyszczeniem przykrawężnikowym i chodników. W związku z zaistniałymi problemami przepraszamy. Zalecamy ostrożną jazdę.


 

2015-07-06

Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach – budowa ronda

W związku z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach (budowa ronda) informuję o utrudnieniach w ruchu na skrzyżowaniu ul. Murckowskiej, ul. Gwarków i ul. Hołdunowskiej z powodu prowadzonych robót oraz wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej. Ruch kołowy i pieszy będzie się odbywał jednym pasem ruchu, prędkość zostanie zmniejszona do 40km/h. Dojazd na trasie Hołdunowska Murckowska w obie strony należy realizować przez Mysłowice. Dojazd na trasie Gwarków Hołdunowska w obie strony należy realizować przez Podmiejską w Imielinie i Fredry w Lędzinach.
Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.


 

2015-02-10

Awaryjne zamknięcie dróg gminnych w ciągu ul. Krakowskiej – Rynek – Oświęcimska w Bieruniu

W związku z koniecznością usuwania nadmiaru śniegu powodującego utrudnienia komunikacyjne na ciągu ulic gminnych: Krakowska – Rynek – Oświęcimska w dniach 11 – 13 luty 2015 r. w godzinach 20:00 – 04:30 informuję, że przedmiotowe drogi będą zamknięte.


 

2014-10-31

Otwarcie drogi powiatowej ul. Trzcinowej w Bojszowach.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2014 r. droga powiatowa ul. Trzcinowa w Bojszowach jest przejezdna. W tym dniu została zakończona i odebrana inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5901 ul. Trzcinowej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” w km 6+046 do 8+384.


 

2014-10-31

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2014 r. piesi uczestnicy ruchu mogą w sposób bezpieczny poruszać się nowym chodnikiem przy drodze powiatowej ul. Ruchu Oporu w Bojszowach na odcinku od ul. Kowola do drogi wojewódzkiej 931. W tym dniu została zakończona i odebrana inwestycja pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach.


 

2014-10-31

Otwarcie drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2014 r. droga powiatowa ul. Lędzińska w Lędzinach jest przejezdna. Zostały zakończone roboty asfaltowe związane z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej wraz z budową chodnika, budową ronda na skrzyżowaniu ul. Pokoju i ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.


 

2014-10-09

Informujemy, że w dniu 11.10.2014 r. tj. sobota, w godzinach od 8.00 do 24.00 zostanie zamknięty odcinek drogi ul. Lędzińskiej od ronda do ul. Pokoju. Powodem zamknięcia drogi będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


 

2014-05-29

Zamknięcie drogi powiatowej ul. Trzcinowej w Bojszowach od dnia 29.05.2014 r.

W związku z przebudową drogi powiatowej 5901S ul. Trzcinowej w Bojszowach informujemy, że od dnia 29.05.2014 r. ww. droga powiatowa będzie zamknięta. Zakaz nie dotyczy dojazdu do posesji na zamkniętym odcinku i pojazdów budowy. Zamknięcie dotyczy odcinka od ul. Klubowej do ul. Pancerniaków.
W celu dojazdu na trasie od ul. Pancerniaków do ul. Bieruńskiej i odwrotnie, zaleca się korzystać z dróg powiatowych: ul. Dąbrowa, ul. Cichy Kącik i ul. Barwna.
Za utrudnienia przepraszamy


 

2014-05-08

Zamknięcie drogi powiatowej ul. Hołdunowskiej w Lędzinach od dnia 12.05.2014 r.

W związku z realizacją robót związanych z przebudową drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach uprzejmie informuję, że od dnia 12.05.2014 r. ww. droga powiatowa będzie zamknięta na okres ok. 6 tygodni. Zakaz przejazdu nie obejmuje komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji i pojazdów budowy. Zamknięcie dotyczy odcinka od ul. Pokoju do ul. Ułańskiej w Lędzinach.

W celu dojazdu na trasie z S1 do Bierunia i odwrotnie zaleca się korzystać z dróg powiatowych ul. Ułańskiej, ul. Oficerskiej i ul. Pokoju w Lędzinach.

Za utrudnienia przepraszamy.

wiecej


 

 

2014-03-10

Zamknięcie drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińska w Lędzinach od dnia 10.03.2014 r.

W związku z realizacją robót związanych z budową kanalizacji na drodze powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach uprzejmie informuję, że od dnia 10.03.2014 r. ww. droga powiatowa będzie zamknięta. Zakaz przejazdu nie obejmuje komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji i pojazdów budowy.
W celu dojazdu na trasie z Bierunia i Chełmu Śląskiego do dzielnicy Hołdunów i odwrotnie zaleca się korzystać z drogi powiatowej ul. Pokoju w Lędzinach.
Za utrudnienia w tym dniu przepraszamy.


 

2013-12-09

Zamknięcie dróg powiatowych 5904S ul. Szenwalda oraz 5921S ul. Goławiecka w Lędzinach od dnia 06.12.2013 r.

W związku z realizacją robót drogowych na drogach powiatowych 5904S ul. Szenwalda oraz 5921S ul. Goławiecka w Lędzinach uprzejmie informuję, że od dnia 06.12.2013 r. w/w drogi powiatowe będą całkowicie zamknięte. Zakaz przejazdu nie obejmuje komunikacji miejskiej i dojazdu do posesji.
W celu dojazdu na trasie z Chełmu Śląskiego do Lędzin i odwrotnie zaleca się korzystać z drogi wojewódzkiej nr 934 przez Imielin. W celu dojazdu z Bierunia do Lędzin i odwrotnie zaleca się korzystać z drogi krajowej nr 44.
Za utrudnienia w tym dniu przepraszamy.